Toimitus- ja maksuehdot

Tieluiska Oy Torpanpiha® Toimitus- ja maksuehdot

1.EHTOJEN NOUDATTAMINEN

Näitä toimitusehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu toimituksissa, joissa Tieluiska Oy (0597303-9) Torpanpiha® kasvualustatuotanto (jäljempänä ”myyjä”) toimittaa tilaajalle multaa ja kuorikatetta. Näitä toimitusehtoja noudatetaan myös suullisissa ostosopimuksissa. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

2. TARJOUS

Kirjallinen tarjous sitoo myyjää tarjouksessa mainitun ajan. Suullisesti annettu tarjous on voimassa tarjouksen antamisen hetkellä, ellei toisin sovita.

3. SOPIMUS

Sopimus syntyy, kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen ja ilmoitus siitä on saapunut myyjälle. Ilmoitus voi olla vahvistus sähköpostilla, puhelimella tai tilaamalla tarjouksen mukaisia tuotteita. Sopimushinnat ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajanjakson, jonka jälkeen myyjä varaa oikeuden hinnan muutoksiin. Vaikka tilaajan vahvistus poikkeaisi myyjän tarjouksesta, katsotaan sopimus syntyneeksi myyjän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei myyjä ole muuta kirjallisesti erikseen vahvistanut.

4. HINNAT

Toimitusten hinnat määräytyvät sopimuksen tai toimitushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan. Mikäli tilaajan tarjouspyynnössä antama toimitusosoite tai -paikka ei vastaa todellista kuorman purkupaikkaa, tai jos toimituksen aikainen ajoreitti pitenee myyjästä riippumattomista syistä yli yhden (1) kilometrin, myyjä varaa oikeuden vastaavaan lisäkorvaukseen rahdin osalta. Valtiovallan muuttaessa lainsäädännöllisillä toimenpiteillä veroa tai veronluonteista maksua, myyjä varaa oikeuden muuttaa toimitushintoja. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

5. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes kauppahinta on kokonaan suoritettu myyjälle. Myyjän toimesta tapahtuvalla laskutuksella maksuehtona on 10 pv netto, maksun viivästyessä peritään korkolain mukainen viivästyskorko.
Yritysten maksuehto ja viivästyskorko määräytyy sopimuksen mukaan. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut. Asiakkaan luottotiedot tarkastetaan ennen laskutussopimuksen syntymistä. Asiakkaan tiedot rekisteröidään myyjän tietojärjestelmään. Tietojen käsittelystä GDPR-asetuksen mukaisesti lisää tietosuojaselosteessa.

6. KULJETUS

Kuljetus tapahtuu yhdistelmäajoneuvoilla. Täyden kasettiyhdistelmän kuorma on kooltaan toimitusta suorittavan yhdistelmän sallitun kantavuuden mukainen. Mikäli tilaaja tilaa täyttä kasettiyhdistelmää pienemmän kuorman, veloitetaan kulloinkin voimassa olevan kuljetushinnaston mukaiset lisät.

Tilaajan vastuulla on työmaateiden kulkukelpoisuus ja esteettömyys. Teiden tulee täyttää toimituksiin soveltuvien ajoneuvojen suurinta leveyttä, pituutta, korkeutta sekä akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräysten edellyttämät vaatimukset. Jos kohteen tai kohteeseen johtavan reitin olosuhteet ovat sellaiset, ettei kuormaa päästä purkamaan, veloitetaan tilaajalta rahtikulut ja kuorma palautetaan myyjän varastoon.

Tilaajan velvollisuus on osoittaa esteetön, kantava ja turvallinen paikka kuorman purkua varten. Mikäli purkua ei voida suorittaa 15 minuutin kuluessa auton saapumisesta kohteeseen, myyjä veloittaa 15 minuuttia ylittävältä ajalta odotusveloitusta jokaiselta alkavalta 15 minuutilta voimassa olevan taksan mukaan.

7. TOIMITUS

Tuotteet toimitetaan maanantaista perjantaihin klo 7.00-15.00 välisenä aikana. Muina ajankohtina tapahtuvista toimituksista on sovittava tapauskohtaisesti ja niistä mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset veloitetaan erikseen. Tilatessa asiakkaalla on mahdollisuus esittää toive toimitusajankohdasta. Toimitusajankohdan ja kuljetuskaluston varmistamiseksi arkisin ennen klo 13 tehdyn tilauksen voi toivoa seuraavalle arkipäivälle. Varsinainen toimitusajankohta vahvistetaan aina Tieluiska Oy:n Torpanpiha® myyntipalvelun toimesta.

8. VASTAANOTTOTARKASTUS, TOIMITUKSEN VALVONTA JA REKLAMAATIO

Tilaajan velvollisuus on järjestää riittävä opastus tai vastaanottaja kuorman purkupaikalle. Huomautukset silmämääräisesti havaittavista puutteista tai vioista tuotteen laadun tai määrän osalta on tehtävä heti. Tilaaja menettää oikeutensa reklamaatioon, jos tuotetta käytetään ennen reklamaation tekemistä tai varaamatta myyjälle mahdollisuutta tutkia virheelliseksi väitetty toimitus. Laboratoriokokeiden perusteella havaituista, tuotteen laatua tai teknisiä ominaisuuksia koskevista puutteista tai vioista on huomautus tehtävä välittömästi niiden toteamisen jälkeen. Kaikki toimitusta koskevat huomautukset on tehtävä kuitenkin seitsemän (7) päivän kuluessa kuorman purkamisesta.

Palautus- ja hyvityskäytäntö: Mikäli tuote osoittautuu virheelliseksi ja reklamaatio hyväksytään, tilaajalla on oikeus palautukseen tai hyvitykseen. Palautuksista ja hyvityksistä on sovittava erikseen myyjän kanssa reklamaation hyväksymisen jälkeen.

Myyjä ei koskaan vastaa rakennushankkeiden suunnittelusta eikä tuotevalinnoista. Tieto tuotteen käyttökohteesta perustuu tilaajan antamaan informaatioon. Myyjä voi antaa neuvoja, mutta lopullinen tuotevalinta on aina tilaajan vastuulla. Tilaajalle toimitetaan tilattujen tuotteiden laatutietoja erillisestä pyynnöstä.

9. YLIVOIMAINEN ESTE

Tarjous/sopimus on voimassa ylivoimainen este -varauksin. Myyjä pidättää oikeuden ilman korvausvelvollisuutta joko siirtää toimitusta, tai osittain purkaa toimitussopimus ylivoimaisen esteen, kuten terveyttä uhkaavan ilmiön (esim. tartuntatauti, säteily, myrkytysvaara), sodan, mellakoiden, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai toimittamatta jääneiden koneiden tai raaka-aineiden, koneissa, kalustossa tai laitoksissa tapahtuneiden vaurioiden, luonnon esteiden, liikennehäiriöiden ja toisten samankaltaisten tai niihin verrattavien toimitusesteiden tai -vaikeuksien sattuessa. Lakko tai työsulku katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on sen kohteena tai siihen osallisena.

10. MYYJÄN VASTUU

Myyjän rahallinen vastuu reklamaatiotapauksessa rajoittuu aina vaatimuksen kohteena olevan osatoimituksen arvoon. Myyjä noudattaa lannoitevalmistelakia ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksia sekä vastaa siitä, että tuote on tuoteselosteen mukainen. Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista.

11. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopijapuolien välistä maa-ainesten toimitusta koskevaa sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

12. MAHDOLLISET ERIMIELISYYDET

Toimituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen toimesta välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus vaatia kauppahinta tai muuta saatavaa myös tilaajan kotipaikan alioikeudessa tai valintansa mukaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Jos tilaajana on yksityishenkilö, käsitellään toimituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet myyjän kotipaikan alioikeudessa.

VERKKOKAUPPAAN LIITTYVÄT LISÄEHDOT

Myyjä myy tuotteita yksityishenkilöille ja yrityksille pääkaupunkiseudulle ja kehyskuntiin ilmoittamansa toimitusalueen mukaisesti. Toimitusten hinnat määräytyvät tilaushetkellä verkkokaupassa olevien hintojen mukaisesti. Tilauksen tekemisen yhteydessä asiakas vahvistaa tekemänsä tilauksen suorittamalla maksun joko verkkopankissa, korttimaksuna tai Collector laskutuspalvelun kautta. Sopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua myyjän järjestelmään ja asiakkaan samalla maksaessa tilauksen verkkokaupassa.

Kuluttajalla ei ole Kuluttajasuojalain (KSL 6:15) mukaista peruuttamisoikeutta, koska sopimus koskee tavaraa, jota luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi (KSL 6:16).

Maksu suoritetaan verkkokaupassa etukäteen. Tieluiska Oy pidättää oikeuden valita toimituskaluston tilauksen mukaan vaikuttamatta hintaan.

Verkkokaupan yhteystiedot
Sähköposti: verkkokauppa@torpanpiha.fi

Puhelin: 020 759 0452 ja 020 759 0455
Postiosoite: Harkkokatu 3, 05800 Hyvinkää

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Torpanpiha® asiakaspalveluun multa-asemillemme.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Collector Lasku/Osamaksu

Joustoa ja valinnanvapautta – maksa kerralla tai osissa, valitsemassasi tahdissa

Lasku ja tililuotto antavat sinulle lisää aikaa verkkokauppaostostesi maksamiseen. Niitä käyttämällä voit odotella tilauksesi saapumista rauhassa ennen sen maksamista. Maksun voit tehdä joko kerralla laskulla tai pienemmissä osissa tililuotolla, jolloin voit suorittaa kuukausittain sinulle parhaiten sopivan summan ja jakaa maksun enintään 36 kuukauden ajalle.

Laskulla ilmaista maksuaikaa – turvallista ja helppoa asiointia

Laskulla saat aina 45 päivää korotonta maksuaikaa verkkokauppaostoksillesi. Pitkä maksuaika mahdollistaa sen, että ehdit tarkistaa ostoksesi ja tarvittaessa palauttaa sen ennen laskun erääntymistä.

Maksuaikaa hyödyntääksesi tarvitset myönteisen luottopäätöksen, jonka hakeminen käy helposti ostotapahtuman yhteydessä. Voit hakea sitä, jos olet vähintään 18 vuoden ikäinen ja sinulla on suomalainen henkilötunnus sekä vakituinen, virallinen kotiosoite Suomessa. Myös luottotietosi tarkistetaan Bisnode Finland Oy:n rekisteristä.

Maksutapaa voidaan käyttää jopa 5 000 € ostoksiin.

Kun olet saanut myönteisen luottopäätöksen sekä vahvistanut ostotapahtuman, saat laskun ostoksestasi sähköpostiisi. Jos haluat maksaa laskun pienemmissä osissa ja sinulle paremmin sopivalla maksuajalla (1-36 kk), sinun tulee tehdä jatkuvaa luottoa koskeva luottosopimus Collector Bankin kanssa kirjautumalla Omille Sivuille osoitteessa oma.collector.fi. Luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sinulle myönnetään luottoraja, joka on käytettävissä myöhempiin ostoksiin luottoehtojen mukaisesti.

Kun sinulla on voimassa oleva luottosopimus, sinun tulee maksaa eräpäivään mennessä vain saamallasi laskulla mainittu vähimmäissumma mutta voit halutessasi suorittaa myös tätä suuremman summan. Sen jälkeen sinulle lähetetään kuukausittain sähköpostitse tililasku, kunnes luotto on kokonaan maksettu. Voit aina halutessasi lyhentää luottoasi myös tililaskulla mainittua vähimmäissummaa suuremmissa osissa.

Luottokustannukset ja luottoesimerkki: Torpanpiha® verkkokaupassa sovelletaan kampanjaehtoja, joiden mukaisesti tililuoton korko on 19,2 % nimellisenä vuosikorkona ilmaistuna ja kuukausimaksu on 3,80 € kuukaudessa. Jos myönnetty luottoraja on 1 000 € ja se on kokonaisuudessaan käytetty Torpanpiha® verkkokaupasta tehtyihin ostoksiin sekä luotto maksetaan takaisin 36 kuukauden aikana, sovellettavilla kampanjaehdoilla todellinen vuosikorko on 30,7 %, luottokustannusten yhteismäärä 433 €, maksettava kokonaismäärä 1 433 € ja maksuerien lukumäärä 36 kpl. Viivästyneistä maksuista veloitetaan lainmukaiset muistutusmaksut ja perintäkulut sekä korkoa viivästyneeltä ajalta.

Luottoehdot

Laskun ja luoton myöntäjä on Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, Box 11914, SE-404 39. Lisätietoja www.collector.fi

Saat täydelliset ehdot ja tiedot Collector Laskusta ja Tililuotosta seuraavista linkeistä:
Tarkempi palvelukuvaus:
 https://www.collector.fi/henkiloasiakkaat/maksa-laskulla/
Yleiset lasku- ja tililuottoehdot:
 https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_All_FI.pdf
Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot:
 https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf

Toimitus- ja maksuehdot